Platform Identity Management Nederland (PIMN)

PIMN voor beter identity management

Beter identity management voor lagere transactiekosten

PIMN staat voor een beter beheer van digitale identiteiten en het uitwisselen van inzichten. Nu handel en dienstverlening verder digitaliseert neemt het belang toe om elkaar als handelspartners, consumenten, in de online wereld te kunnen vertrouwen, liefst tegen lage kosten om dat vertrouwen te kunnen rechtvaardigen. Vragen over vertrouwen als smeerolie voor de samenleving zijn er altijd geweest en ook het vraagstuk over digitaal vertrouwen kennen we al jaren, denk maar aan afspraken voor Electronic Data Interchange (EDI) en de infrastructuur voor elektronisch bankieren.
Waar vertrouwen ontbreekt zijn voorzieningen nodig om voldoende zekerheid te krijgen over het naleven van afspraken, wat leidt tot transactiekosten. Goed geregeld beheer van digitale identiteiten moet leiden tot langdurig lagere transactiekosten. Bijvoorbeeld: een betrouwbaar en efficient DigiD en eHerkenning voor bedrijven moet de onderlinge dienstverlening van consumenten, bedrijven en overheid verlagen. Op deze voorzieningen moet je kunnen bouwen, ze staan en ten dienste staan de samenleving, net als betrouwbaar betaalverkeer.
Francis Fukuyama schrijft in Trust, The Social Virtues and the Creation of Prosperity over het belang van vertrouwen voor de welvaart van een land.
Prof. Dr. Frank den Butter schrijft in Transactiemanagement, sleutelcompetentie voor Nederland bij een regierol in de globalisering over de economie van transactiekosten. Transactiekosten zijn alle kosten die gemaakt worden bij het tot stand brengen van handelstransacties in de ruimste zin. Nederland heeft baat bij goed identity management om de vraag met wie je zakendoet, tegen lage kosten te kunnen beantwoorden.

Inzicht in de kosten van digitale identiteiten, persoonlijke informatie is niet makkelijk te krijgen, misschien omdat we niet gewend zijn om over de economische waarde van persoonlijke, identiteits informatie te praten. Het is bekend dat bedrijven zich toeleggen op het verwerken van persoonlijke informatie (Facebook, Equifax), maar wat de waarde van persoonlijke informatie in het handelsverkeer is weten we niet goed. Over handel in persoonlijke informatie wordt te weinig gesproken.
Boeiend is daarom de OECD publicatie The Economics of Personal Data and Privacy van Alessandro Acquisti met een analyses van de kosten en baten van het openbaar maken van persoonlijke gegevens.
Een doel van het beheer van digitale identiteiten is het bijdragen aan lagere transactiekosten bij elektronisch zaken verkeer. Hoe de transactiekosten op een goede manier voor iedereen te verlagen zal de inbreng van veel betrokkenen vragen.

Weergaven: 31

Opmerking

Je moet lid zijn van Platform Identity Management Nederland (PIMN) om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Platform Identity Management Nederland (PIMN)

Reactie van Theo Mensen op 3 Juni 2012 op 18.15

Om de transactiekosten in handel en dienstverlening en daarmee ook in onderwijs en arbeidsbestel te verlagen is het nuttig en nodig om de identiteit van de gebruikers van informatiesystemen te kennen en door verbetering van 'identity management' de transactiekosten te verlagen. Om de kosten te verlagen en het vertrouwen in de betrokken 'digital identities' te vergroten is het ook nodig om de kwaliteiten van de betrokken natuurlijke en rechtspersonen sneller en beter te kunnen beoordelen. En dat lukt mét gebruik van een ePortfolio beter dan zónder. Een ePortfolio is een elektronisch logboekje waarin je voor jezelf en zoveel mogelijk door jezelf of met hulp van derden relevante informatie over je competenties verzamelt, beheert, publiceert en op eigen voorwaarden en condities (deels) beschikbaar stelt aan derden voor beoordeling, advies, claimen van een recht, voldoen aan een plicht, leveren van het nodige bewijs daadwerkelijk te beschikken over autorisaties, certificaten en competenties die nodig zijn voor succesvolle vervulling van functies of uitvoering van opdrachten en nakomen van afspraken. Het is niet vreemd om op basis van "the Economics of Personal Data and Privacy" iedereen het recht te geven op een ePortfolio en een regelmatige assessment. Het werd al bepleit door de Adviescommissie Arbeidsparticipatie (Commissie Bakker, Naar een toekomst die werkt, 2008) en ook in de Vitaliteitsagenda die door het nu demissionaire kabinet naar de Twwede Kamer is gestuurd wordt een spoedige beslissing over invoering van een ePortfolio in onderwijs en arbeidsorganisaties en arbeidscontracten (cao's) bepleit. Identity Management heeft nog een weg te gaan en een wereld te winnen...

Doe mee op LinkedIn

Vaker een update en goede mogelijkheid om zichtbaar te zijn.

© 2018   Gemaakt door Jaap Kuipers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden