Platform Identity Management Nederland (PIMN)

PIMN voor beter identity management

over gewetensbezwaarden afstaan biometrische gegevens 

Brief op website nationale ombudsman

Geachte heer Plasterk,


Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Met enige regelmaat word ik benaderd door burgers die zich zorgen maken over
de informatie verzamelende activiteiten van de Nederlandse overheid. Zij voelen
zich in hun privacy aangetast door een overheid die steeds meer te weten komt
en te weten wil komen over het privéleven van burgers. Als ombudsman vind ik
het van belang dat de overheid in gesprek treedt met deze burgers en zich
oplossingsgericht, redelijk en open opstelt.
Principiële weigeraars
Er is een - relatief kleine - groep van gewetensbezwaarden die hun biometrische
gegevens niet wensen af te staan aan de overheid bij de aanvraag van een nieuw
paspoort of ID-kaart. Deze principiële weigeraars, verenigd in de organisatie
Vrijbit, zijn verstrikt geraakt in tal van nationale en Europese juridisch procedures
en wachten al jaren op een uitkomst. In afwachting daarvan ervaren zij vele
belemmeringen omdat ze nu geen identiteitsbewijs hebben. Zij hebben zich tot
mij gewend en ik vraag u om met een (nood)oplossing te komen voor deze groep
mensen.
Deze groep inmiddels 'ongedocumenteerden' kunnen vaak de meest simpele
handelingen niet uitoefenen door het ontbreken van een paspoort dan wel IDkaart:
ziekenhuisbezoek, post en pakketjes ophalen bij een postkantoor, het
openen van een bankrekening, reizen naar het buitenland, stemmen,
bloedonderzoek, bezoek aan overheidsinstanties, et cetera. Ook loopt deze groep
burgers elke dag het risico te worden opgepakt voor het niet meedragen van een
geldig identiteitsbewijs. Gelet op het voorgaande dringt de groep van
gewetensbezwaarden al geruime tijd aan op een tijdelijke voorziening.

Tijdelijke voorziening
Ik verzoek u om op korte termijn een tijdelijke voorziening te treffen. Zeker nu ook
de overheid zelf heeft geconstateerd dat er diverse haken en ogen aan de
opname en opslag van biometrische gegevens zitten, acht ik het niet behoorlijk
om deze principiële weigeraars in de kou te laten staan, in afwachting van een
uitspraak van de rechter.
Graag verneem ik binnen vier weken uw reactie. Van deze brief gaat tevens een
kopie naar de Voorzitter van de Tweede Kamer en naar het College Bescherming
Persoonsgegevens.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

Weergaven: 15

Opmerking

Je moet lid zijn van Platform Identity Management Nederland (PIMN) om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Platform Identity Management Nederland (PIMN)

Doe mee op LinkedIn

Vaker een update en goede mogelijkheid om zichtbaar te zijn.

© 2019   Gemaakt door Jaap Kuipers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden