Platform Identity Management Nederland (PIMN)

PIMN voor beter identity management

DDMA Input Eerste Kamerdebat ‘Digitale Dataverwerking’

Op 21 februari a.s. organiseert de Eerste Kamer een expertmeeting over digitale dataverwerking, in voorbereiding op een beleidsdebat in mei. Er komen sprekers van het College Bescherming Persoonsgegevens, de Europese toezichthouder voor Gegevensbescherming, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Algemene Rekenkamer en het Rathenau Instituut. Belanghebbenden konden tot 15 februari input geven. Aangezien het bedrijfsleven niet vertegenwoordigd is bij de sprekers, heeft DDMA haar visie per email kenbaar gemaakt.

binair

 

DDMA reactie:
Naar aanleiding van de openbare expertmeeting van de Eerste Kamer over digitale dataverwerking op 21 februari a.s. geven wij u graag de visie op digitale dataverwerking van DDMA, de Dutch Dialogue Marketing Association. DDMA is de vereniging voor dialoogmarketing, en vertegenwoordigt het adverterend bedrijfsleven dat potentiële doelgroepen voor hun producten en diensten selecteert op basis van data.

Wij volgen met belangstelling de huidige ontwikkelingen op Europees en nationaal niveau, die tot doel hebben de (online) privacy van de consumenten beter te beschermen en de interne Europese markt te bevorderen. Wij onderschrijven deze uitgangspunten volledig.

Wij zien dat in het maatschappelijk debat, onder invloed van dossiers als het EPD en de OV-chipkaart, onbehagen ontstaat over digitale dataverwerking. Hoewel begrijpelijk, willen wij erop wijzen dat deze dossiers specifiek zijn en geen maatstaf zijn voor dataverwerkingen door het bedrijfsleven. Veel gegevens, bijvoorbeeld betreffende gezondheid (EPD) of seksuele geaardheid mogen wel door de overheid, maar niet door het bedrijfsleven verwerkt worden op basis van huidige wetgeving. Het bedrijfsleven gebruikt online data omdat dit veelal noodzakelijk is om online diensten, handel en communicatie mogelijk te maken.

In het debat over digitale dataverwerking willen wij het volgende benadrukken:

  • Het debat over digitale dataverwerking is gebaat bij een balans tussen het privacybelang van de consument en het economische belang van organisaties bij vrij verkeer van (niet gevoelige!) data
  • We moeten niet willen dat alleen bestaande multinationals in staat zijn hun klantbestanden te benaderen met gerichte aanbiedingen. Dit maakt het namelijk onmogelijk voor kleine, nieuwe bedrijven een markt te betreden, aangezien het voor hen dan veel duurder is een (potentiële) klant te benaderen, dan voor een grote marktspeler. Vrij verkeer van data is een voorwaarde voor marktwerking. Data is een belangrijke motor voor economische groei, het ontstaan van nieuwe markten, innovatie en werkgelegenheid.
  • Vrij verkeer van data is cruciaal voor de Europese digitale agenda, die onder meer grensoverschrijdende handel een impuls wil geven. In een informatiesamenleving is data een noodzakelijke voorwaarde om consumenten te overtuigen buiten de landsgrenzen bestedingen te doen en op deze wijze te profiteren van een breder aanbod.
  • Het maatschappelijk onbehagen van de burger is een gevolg van een informatietekort en een gebrek aan transparantie. Bij digitale dataverwerking zijn organisaties verplicht burgers op eenduidige wijze te informeren over wat er met hun data gebeurt en waarom. Het uitsluitend aanbieden van deze informatie in “onvindbare” Algemene Voorwaarden of Privacy Statement, volstaat niet. De burger moet weten waar hij ‘ja’ tegen zegt.
  • Huidige regels, verwoord in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet zijn omvattend en helder. Veel van de doemscenario’s die geschetst worden bij debatten over digitale dataverwerking zijn reeds verboden op grond van de huidige wetgeving. Zo mag het bedrijfsleven (in tegenstelling tot de overheid) geen gebruik maken van gevoelige data omtrent gezondheid, seksuele geaardheid, godsdienst etc. Wij pleiten derhalve voor een proactief en streng toezicht op de huidige regels.

DDMA pleit kortom, voor effectief toezicht gericht op transparantie in digitale gegevensverwerking om op deze manier recht te doen aan het privacybelang van de burger, het gebruiksgemak van internet en het economisch belang van het bedrijfsleven.

Voor meer informatie kunnen DDMA-leden contact opnemen met Jitty van Doodewaerd: jittyvandoodewaerd@ddma.nl

Weergaven: 8

Opmerking

Je moet lid zijn van Platform Identity Management Nederland (PIMN) om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Platform Identity Management Nederland (PIMN)

Doe mee op LinkedIn

Vaker een update en goede mogelijkheid om zichtbaar te zijn.

© 2018   Gemaakt door Jaap Kuipers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden