Platform Identity Management Nederland (PIMN)

PIMN voor beter identity management

Programmamanager: Cees Hamers (cees.hamers@ictu.nl)
Projectleider: Ronald Spoor (ronald.spoor@ictu.nl)

DigiD is een publieke authenticatievoorziening waarmee burgers zich online kunnen authenticeren ten overstaan van dienstverleners van de Nederlandse e-overheid. DigiD is anno 2010 een belangrijke bouwsteen van de e-overheid.

Medio 2009 is een aanvang gemaakt met het specificeren van een nieuw DigiD op basis van een moderne en modulaire architectuur en dat daardoor beter te beheren is en beter is toegerust op de huidige en toekomstige taken, waaronder integratie met andere voorzieningen van de e-overheid, zoals bijvoorbeeld GMV (Gemeenschappelijke MachtigingsVoorziening) en MijnOverheid.nl.

De doelstellingen van het nieuwe DigiD, voorlopig DigiD-X genaamd, zijn als volgt vastgesteld:

Efficiënt beheer en doorontwikkeling door het gebruik van een modulaire systeemarchitectuur en een moderne software-architectuur;
Moderne GUI (Graphical User Interface) voor eindgebruikers die voldoet aan de webrichtlijnen, vernieuwde en vereenvoudigde gebruikersinteracties en een moderne GUI voor beheerders;
Moderne koppelvlakken die voldoen aan het OSB (OverheidsServiceBus) afsprakenstelsel en die gebruik maken van internationale standaarden, zoals bijvoorbeeld SAML-2;
Goede integratie met nieuwe e-overheidsvoorzieningen.
Daarnaast worden een aantal kleinere wijzigingen doorgevoerd die tot nu toe niet eerder gerealiseerd zijn in de huidige versie van DigiD.

Ten behoeve van de realisatie van DigiD-X werken BZK/DRI (programma Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid), ICTU en Logius samen in projectverband. BZK/DRI vervult in deze samenwerking de rol van (ambtelijk) opdrachtgever en ICTU en Logius zijn achtereenvolgens verantwoordelijk voor de totstandkoming en het toekomstig beheer van DigiD-X. De daadwerkelijke realisatie van DigiD-X en de migratie van het huidige DigiD naar het nieuwe DigiD geschiedt door een leverancier die in de komende maanden door ICTU en Logius geselecteerd zal worden op basis van een gezamenlijke niet-openbare Europese Aanbestedingsprocedure. ICTU en Logius plegen momenteel nader onderzoek naar de mogelijke opties die kunnen leiden tot de totstandkoming van het nieuwe DigiD.

Bron: ICTU

Weergaven: 29

Opmerking

Je moet lid zijn van Platform Identity Management Nederland (PIMN) om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Platform Identity Management Nederland (PIMN)

Doe mee op LinkedIn

Vaker een update en goede mogelijkheid om zichtbaar te zijn.

© 2019   Gemaakt door Jaap Kuipers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden