Platform Identity Management Nederland (PIMN)

PIMN voor beter identity management

Eenvoudige en betrouwbare toegang tot elektronische diensten faciliteren voor het onderwijs is het doel van SURFfederatie. SURFfederatie maakt het mogelijk om met één userid en wachtwoord toegang te krijgen tot een veelheid aan elektronische bronnen zoals databases van uitgevers en webwinkels.

Groei volgens plan

De federatie groeit volgens plan: alle universiteiten en de meerderheid van de grote hogescholen zijn aangesloten voor het eind van de zomer, dat betreft ongeveer 500.000 studenten.

Het aantal diensten dat aansluit op de federatie groeit ook. Punt van aandacht is de technische hobbel die bedrijven moeten willen nemen om een aansluiting te realiseren. Omdat het voor veel organisaties nieuwe materie is moet een en ander worden uitgezocht en dat kost tijd en geld.

Het aantal partijen dat via de federatie diensten aanbiedt groeit naar tevredenheid. Om enkele voorbeelden te noemen: Video archief van de omroepen, TFC, Elsevier Science Direct, Elsevier Scopus, SpringerLink, MetaPress, EBSCO host, Atlases of Pathology, Project MUSE, HB Uitgeverijen, EduPoort, OCLC/Picarta. Met een groot aantal uitgevers bestaan contacten. Een verlanglijstje met aan te sluiten diensten staat op

https://www.surfgroepen.nl/sites/surf-idm/Lists/DienstenServices/Services.aspx

Een van de vragen is of content van uitgevers rechtstreeks of via aggregators zal worden ontsloten. SURF schat in dat aggregators meer investeren in federatieve koppelingen dan de uitgevers zelf.

Misschien moet het aansluiten op SURFfederatie voor dienstverleners nog verder vereenvoudigd worden. Enkele uitgevers kijken voorzichtig naar OpenID voor het koppelen van klanten.

Het aantal diensten dat via SURFspot wordt ontsloten neemt verder toe en SURFspot kan door koppeling met de federatie diensten verder op maat gaan aanbieden voor de studenten en medewerkers.

Personalisatie

Gepersonaliseerde toegang komt nu binnen bereik doordat SURFfederatie het werken met attributen ondersteunt. SURFfederatie maakt het mogelijk dat dienstverleners studenten toegang geven tot elektronische diensten op basis van eigenschappen van de student. Het is nu mogelijk om toegang tot bepaalde bronnen af te schermen op studierichting of CROHO code. CROHO staat voor Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs[i]. Een uitgever kan bijvoorbeeld een afspraak maken om alle studenten die fiscaal recht, notarieel recht en Recht & ICT studeren aan één of meer onderwijs instellingen toegang geven tot bepaalde content. Het aanbod van de dienstverlening kan door het gebruik van attributen veel meer op maat worden gesneden. Als ook het jaar van inschrijven of afstuderen bekend is kan het aanbod verder worden verfijnd. Dienstverleners die toegang alleen op basis van IP-adres of userid en wachtwoord verlenen kunnen deze verfijning niet aanbrengen.

Welke attributen aan welke dienstverleners ter beschikking worden gesteld wordt bepaald door SURFfederatie en de aangesloten instellingen en contractueel geregeld. Studenten kunnen per dienst nagaan welke attributen worden vrijgegeven.

Contracten

Door de groei van SURFfederatie is het wenselijk geworden contacten met dienstverleners primair vanuit SURFdiensten te begeleiden, daar worden de eerste contacten gelegd en de afspraken over de dienstverlening gemaakt. SURFnet biedt de technische ondersteuning voor het aansluiten en richt zich vooral op het aansluiten van de onderwijsinstellingen. Het regelen van toegang tot de federatie wordt nu nog via een afzonderlijk contract geregeld, dit zal binnenkort worden geregeld via het reguliere dienstverleningscontract van SURFdiensten. SURFfederatie wordt onderdeel van de reguliere dienstverlening.

De conclusie is dat SURFfederatie voorspoedig groeit en komend jaar landelijk dekkend kan zijn.[i] CROHO is de afkorting voor het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Instellingen

in het hoger onderwijs kunnen, op basis van de Wet op het hoger onderwijs en

wetenschappelijk onderzoek (WHW), hun opleidingsgegevens laten registreren in het

CROHO van de IB-groep. Deze registratie is een voorwaarde voor de bekostiging van

opleidingen aan bekostigde instellingen; een vereiste voor de bepaling van het recht op

studiefinanciering en een voorwaarde voor het verlenen van graden. Het CROHO is een

openbaar register en wordt als raadpleegapplicatie op de website van de IB-Groep

gepubliceerd

Weergaven: 41

Het is niet mogelijk op deze blogpost te reageren

Doe mee op LinkedIn

Vaker een update en goede mogelijkheid om zichtbaar te zijn.

© 2019   Gemaakt door Jaap Kuipers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden